Защитници на справедливия съдебен процес се срещат в София по време на българското председателство на ЕС, за да обсъдят заплахите пред правосъдието в Европа

|

Активисти за справедливо правосъдие от цяла Европа ще се срещнат в България, която в момента е председател на ЕС, на 9 и 10 март. Над 80 членове на Консултативния панел за правни експерти – европейска мрежа за адвокати, работещи в сферата на наказателното право, учени и активисти от НПО, които се борят за защитата на правото на справедлив съдебен процес в своите национални юрисдикции от 26 европейсти страни се събират в София, за да обсъдят редица предизвикателства в борбата за гарантиране спазването на основните права на човека в европейските системи за наказателно правосъдие и да планират преодоляването им. Мрежата се координира от Fair Trials, организация с международен опит в защитата на правото на справедлив съдебен процес. Критичните въпроси, които трябва да бъдат обсъдени на конференцията, включват заплахи за основните права на достъп до адвокат и съд и начина, по който наказателното правосъдие се разглежда все повече единствено от гледна точка на обществената сигурност за сметка на правата на човека.

Предизвикателства пред правото на достъп до адвокат

Събитието на мрежата ще бъде предшествано от международна конференция на БХК на 9 март относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство. По време на събитието организации на гражданското общество от пет страни - България, Унгария, Литва, Полша и Словения - ще представят констатации от изследванията си доколко тези страни спазват задълженията на ЕС да гарантират адвокат на лицата, засегнати от наказателното производство. Представители на българското председателство на ЕС и Европейската комисия ще дадат своята оценка за достъпа до адвокат, а експертите по Европейската конвенция за правата на човека – Здравка Калайджиева, бивш съдия на Европейския съд по правата на човека, и Джеръми Макбрайд – известен учен и адвокат по правата на човека, ще обсъдят развитието пред Европейския съд по правата на човека. Ралф Бънч, регионален директор на Fair Trials, ще говори за развитието и възникващите заплахи за това основно право в Европа с фокус върху необходимостта от стабилно прилагане на правото на ЕС в този критичен момент.

За повече информация [на английски] кликнете тук.