Прокуратурата иска отказ за регистрация на Националистическа партия на България

|

Софийският градски съд (СГС) трябва да откаже регистрацията и вписването на Националистическата партия на България (НПБ), тъй като нейната идеология и дейност е в явно противоречие и несъвместимост с духа и нормите на Конституцията и Закона за политическите партии (ЗПП), с европейските правни стандарти и релевантната съдебна практика на ЕСПЧ. Това е категоричното становище на Софийската градска прокуратура (СГП), изпратено до СГС по повод заявлението за регистрация, постъпило от НПБ в Търговското отделение на СГС. Съгласно чл. 16 от ЗПП прокуратурата задължително участва в производството по регистрация на партии.

Идеологията и дейността на НПБ противоречат на нормите и духа на Конституцията и ЗПП и конкретно - на забраната за образуване на партии на етническа, расова или верска основа по чл. 11, ал. 4 от Конституцията, на забраната за партии, чиято дейност е насочена към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда и др. по чл. 44, ал. 3 от Конституцията, както и на условието на чл. 2, ал. 3 от ЗПП, че партиите използват демократични средства и методи за постигане на политическите си цели.

Съществуват множество доказателства за противоконституционност на НПБ, проявена не само в изявления и действия на членове на партията, но и в писмените документи, приложени по делото, за статута, организацията, програмата и целите и др., пише в становището на прокуратурата.

Сочат се и някои от тези индикации – например една от ценностите на партията, записана в програмата, е "Смазване на циганския терор с железен юмрук", а приемането и спазването на самата програма е едно от условията за членство в НПБ. Партията демонстрира не само етническа вражда и нетърпимост, но и религиозна нетърпимост, доколкото програмата ѝ предвижда ограничаване на възможностите за регистрация на нови религиозни общности чрез промяна в Закона за вероизповеданията – това ще може да става само ако въпросното вероизповедание има поне 500 000 последователи или пък е"присъствало на националната територия към момента на възстановяване на Третата българска държава". Друга демонстрация на раекционност и ретроградност е предвидената в програмата "ефективна борба и забрана на всички антибългарски организации като Български Хелзинкски комитет, Отворено общество и производните им" и т.н. В становището на прокуратурата се цитират и изявления на учредителите на партията в различни медии, като особено интересно звучи едно от тях – цитат на един от учредителите на НПБ Симеон Костадинов пред в. "Капитал": "Когато съществуването на една държава и една нация са заплашени, дори от тенденции, които са естествени, а не нарочни, тази държава и тази нация имат върховното право да се защитят. Дори ако това означава да пренебрегнат някои правни или международни положения, които до този момент са считани за неоспорими...". От цитата не става ясно как една нация може да се защити от естествени тенденции, но е очевиден призивът за игнориране на демократични стандарти на съвременното общество.

Всички доказателства сочат на открито и явно пропагандиране на омраза, вражда и нетърпимост на религиозна, национална и етническа основа в хода на дейността на НПБ, "като въпросната "идеология на омразата" е закрепена и като писмена норма в Програмата на НПБ, чието спазване е прогласено от Устава на партията като условие за членство", пише в становището на прокуратурата.

"Що се отнася до приложимите общоевропейски правни норми и до релевантната практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), споделяме изцяло доводите и съображенията, изложени в приложеното по делото писмено становище от Българския Хелзинкски комитет. Като обобщение бихме могли да посочим, че позицията и практиката на ЕСПЧ е константна и категорична - проповядването, насаждането и разпалването на расова, национална, етническа или религиозна омраза или вражда, не влиза в обхвата на защитеното право на свободно изразяване по смисъла на Чл.10 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧОС). Европейският съд приема, че наложените санкции и предприетите мерки от страна на съответните държави по отношение на политическите партии и организации, чиято идеология агитира към омраза и нетърпимост, се явяватнеобходими и оправдани и не накърняват защитените с чл.10 от ЕКПЧОС права. В този смисъл биха могли да се посочат делата: Вона срещу Унгария, Партия на благоденствието срещу Турция, Германска националдемократическа партия срещу Германия и др.", мотивира се прокуратурата.

На въпрос на "Правен свят" дали прокуратурата смята да се самосезира и да извърши проверка за наличието на данни за престъпления против националното, етническото и религиозното равенство, от пресцентъра на Върховната касационна прокуратура отговориха:  "Прокуратурата не може да прави такава проверка в хода на производство по регистрация. Нашите усилия са насочени да предоставим на съда факти и обстоятелства относно законосъобразността на искането за регистрация."

 

Добре свършена прокурорска работа

Адвокат Маргарита Илиева, директор на Правната програма на БХК, която подготви пространно изложение до съда и прокуратурата относно фактите, свързани с проявите на спорната партия, както и относно приложимата практика на ЕСПЧ:

"Становището на СГП по случая е продукт на добре свършена прокурорска работа. То е резултат от явно осмисляне на въпроса от гледна точка на приложимото право. Не сме виждали такъв прокурорски акт по отношение престъпното пропагандиране на омраза преди. Сега очакването е този добър прецедент естествено да доведе и до самосезиране на компетентната прокуратура с оглед разследване евентуалната наказателна отговорност на индивиди във връзка с въпросните прояви."

Източник: Правен свят