ПОКАНА: Декларации за правата на задържаните в България - представяне на изследване и дискусия

|

• 16 юни 2017 г. • 13.30 ч. • хотел „Арена ди Сердика“, София •

Български хелзинкски комитет (БХК) ще представи и предложи за обсъждане заключенията и препоръките  от свое изследване върху писмените декларации за правата на арестуваните и задържани лица в наказателното производство в България. Задължението за предоставяне на такива декларации е предвидено в Директива 2012/13/ЕС относно правото на информация в наказателното производство, срокът за транспонирането на която изтече на 2 юни 2014 г.  

Три години по-късно, изследването поставя и търси отговори на следните въпроси:

  • „Заподозрени и обвиняеми лица, които са арестувани или задържани в наказателното производство“  - на кого се дължи предоставяне на декларации за правата в наказателното производство?
  • Какви са изискванията към декларациите за правата на задържаните според законодателството на Европейския съюз?
  • Съществуват ли несъответствия между европейските стандарти и националното законодателство и практика?
  • Необходимо ли е изработването на нова декларация за правата на задържаните в полицията заподозрени лица?

Заключенията ще бъдат представени от Красимир Кънев, експерт и председател на БХК и Диляна Ангелова, изследователка, БХК.

Представянето ще се проведе на 16 юни 2017 г. (петък) от 13:30-15:30 в зала „Арена“ на хотел „Арена ди Сердика“, ул. Будапеща № 2, София (връзка към картата).

За участие е необходима предварителна регистрация на адрес: https://goo.gl/forms/Is7aXNktgOmgODqT2 или на тел. 02 943 4876, 02 944 0670, 02 943 4405 до 12 юни 2017 г.  Детайлна програма на събитието ще бъде допълнително изпратена на регистриралите се участници. 

  Финансирано по програма „Правосъдие“ на Европейския съюз

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа програма „Правосъдие“ на Европейския съюз. Отговорността за нейното съдържанието се носи от Български хелзинкски комитет и по никакъв начин не може да се счита, че отразява позицията на Европейската комисия.