Лишаването на затворниците от пряк достъп до правосъдие ще затвърди корупцията при предсрочното им освобождаване

|

10 юли 2017 г.

Липсата на пряк достъп на затворниците до съд по искания за условно предсрочно освобождаване ще върне корупцията и ще доведе до осъждания на България в Страсбург. Това е становището, което застъпи Българският хелзинкски комитет (БХК) по приетите на първо четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), предложени от парламентарната група на “БСП за България”.

В края на юни Комисията по правни въпроси в Парламента прие на първо четене поправки, с които се премахва приетата в началото на годината възможност затворниците директно да се обръщат към съда с искане да бъдат освободени предсрочно. Повод за предложението на БСП беше случаят с двама членове на групата за отвличания "Наглите" – Ивайло Евтимов-Йожи и Любомир Димитров-Гребеца. Те поискаха да излязат по-рано от затвора и Софийският градски съд одобри молбите им, но втората инстанция ги отхвърли. От БСП обаче видяха проблем в това, че законът позволява на затворниците директно да пишат на съда.

В становището на БХК се припомня, че промените, с които бяха премахнати специалните комисии при предсрочното освобождаване и беше даден пряк достъп на затворниците до съда, са направени след осъждането на България в Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) по делото Нешков и други срещу България от 2015 г., . Тогава съдът излезе с пилотно решение, което препоръчва законодателни изменения и именно промените в НПК отговарят на тази препоръка.

В становището си до правната комисия мотивите, предложени от БСП, се определят като “несъстоятелни”. В проекта на политическата група се казва, че "предвиждането на право на всеки осъден да подаде молба до съда след изтичане на минималния срок на изтърпяване на наказанието, регламентиран в чл. 70 и 71 от НК, доведе до възможността лица, осъдени за тежки престъпления, като отвличане, да получат възможност за предсрочно освобождаване". "И до, и след реформата предсрочното освобождаване се постановява от съд, когато са изпълнени предвидените от закона условия. Лицата, осъдени за тежки престъпления, получават възможност да бъдат предсрочно освободени от съда и в двата случая. И в двата случая затворническата администрация представя становище пред съда, което има голямо значение за изхода от производството. В първия случай освен това затворническата администрация или прокуратурата имат възможност да преградят пътя на осъдения до съда. Така те играят роля и на страна по делото, и на съд, доколкото ако не представят затворника за предсрочно освобождаване, е това изходът от делото се предрешава още преди да е образувано. Така на практика в ръцете на прокуратурата и на затворническата администрация се предоставят правомощия да решават кой заслужава да бъде освободен и кой не, тълкувайки закона безконтролно и заобикаляйки съда".

Старата процедура, която БСП настояват да се върне, създава и предпоставки за силен корупционен натиск. "За разлика от съдията, който би следвало да се определя на случаен принцип, затворникът знае добре от кого в затвора зависи представянето му за предсрочно освобождаване. Това се отнася в още по-голяма сила за т. нар. "външно предсрочно", при което прокурорът може да предлага за освобождаване без да има каквито и да било системни наблюдения на поведението на лишения от свобода в хода на изпълнение на наказанието", пише в становището. Като в него се посочва и че Европейският комитет против изтезанията, нечовешкото или унизително отнасяне или наказание многократно е алармирал за "ендемичния характер на корупцията в българските затвори".

Лишаването на затворниците от пряк достъп до съд за решаване на въпроса за тяхното предсрочно освобождаване противоречи на установената практика на ЕСПЧ по чл. 6 от Конвенцията – за правото на справедлив процес. Това създава реален риск от осъждания на България в ЕСПЧ. В становището се напомня още, че когато е даден прекият достъп до съд на затворниците забележки по измененията в НПК не са имали нито Върховният касационен съд, нито Върховната касационна прокуратура.

Можете да изтеглите пълното становище тук.