Становище в подкрепа на петицията за отмяна на § 6, ал. 1 от ПЗР на Кодекса за социално осигуряване

|

Българският хелзинкски комитет (БХК) подкрепя призивите за премахване на диференцирания подход по отношение на наличието на законоустановен максимален размер на пенсиите, отпуснати до края на 2018 г. и тези, отпуснати след това.

Като изхождаме от принципното положение, че съществуването на таван за пенсиите е една несправедливост, БХК подчертава, че разпоредбата на § 6, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване е дискриминационна. Тази разпоредба определя максимален размер на получаваните една или повече пенсии, но само за тези, отпуснати до края на 2018 г. За отпуснатите след края на 2018 г. пенсии не съществува такъв т.нар. „таван“. Макар разпоредбата да е неутрална, тя диспропорционално ще засегне лицата в по-късна възраст, по силата на това, че повече лица в по-късна възраст ще са достигнали пенсионна възраст до края на 2018 г., отколкото след този момент.

По тези причини ние напълно подкрепяме премахването на тавана на пенсиите за всички пенсионери в България, без оглед на момента, в който им е отпусната пенсията.

Адв. Адела Качаунова,
Директорка на Правната програма на
Българския хелзинкски комитет