Конференция: Жените в българската литература, култура и история

|

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Институтът за литература към БАН и Българската асоциация на университетските жени (БАУЖ) имат удоволствието да Ви поканят на научна конференция на тема:

Жените в българската литература, култура и история

Избраната тема предполага богат спектьр от ракурси към историята на жените. Форумът е отворен към изследователи от различни области и неговата цел е да се обхванат широки интердисциплинарни полета. Изследователските интереси могат да бъдат насочени към присъствието на жените в различни области на културния и социален живот.

Приоритетни области на форума са:

• Литература

• История на жените и женските организации

• Изкуство

• Наука и образование

• Публично присъствие и социалните дейности 

Конференцията ще се проведе на 20 и 21 октомври 2016 г. в Софийския университет.

Регламентът за докладите е 15 минути.

Срокът за подаване на заявки за участие е 10 октомври 2016 г.

Желаещите да участват могат да изпращат темите на заявките си на адрес: conference2016@abv.bg

Очакваме Ви.

Организиатори:

Людмила Малинова (БАН)

Кристина Йорданова (СУ)