Кампания събира катинари в подкрепа на реформата в детското правосъдие

|

Кампанията "Детство без решетки"събира катинари, които ще се ползват за създаването на арт инсталация в София, която ще бъде изработена от творческия колектив Destructive Creation през октомври, а след това ще обиколи цялата страна.

Целта й е да обърне внимание и да повиши обществената осведоменост за нуждата от реформа в детското правосъдие. Инсталацията ще е с 255 катинара - колкото е броят на децата, затворени във възпитателни училища-интернати и социално-педагогически интернати в България.

Кампанията настоява за незабавна реформа в детското правосъдие, за да са гарантирани правата на децата в конфликт със закона в България.

Защото детето, независимо дали е жертва или извършител, преди всичко трябва да се третира от закона като дете.

Защото все още в България деца са лишавани от свобода често противозаконно или произволно и за продължителни периоди от време. 


Кампанията разяснява текущите проблеми в системата на детското правораздаване в България, както и липсващата връзка със системата за закрила. Инициираната от неяпетиция за подкрепа на реформата е събрала близо 5 хиляди подписа.

Тази есен се очаква Министерството на правосъдието да подложи за обществено обсъждане пакет от промени, които да заменят действащото остаряло законодателство.

Желаещите да се включат в кампанията могат да изпращат катинарите на адрес или да ги занесат на място (София, ул. "Върбица" 7; понеделник – петък от 10 до 18 часа). Големината и броят са без значение. Катинарите трябва да са работещи и с ключ.

Кампанията, която започна през 2015 година, е съвместна инициатива на Българския хелзинкски комитет, Института по социални дейности и практики и Националната мрежа за децата.

Източник: Дневник