Амнести Интернешънъл: България трябва да защити ЛГБТИ хората от престъпления от омраза и от дискриминация

|

В сегашния си вид българската законова рамка не защитава ЛГБТИ хората от хомофобски и трансфобски престъпления от омраза. В най-добрия случай, такива престъпления се наказват като хулиганство.

Международната правозащитна организция Амнести Интернешънъл (Amnesty International) започна петиция за промяна на Наказателния кодекс в България. Ето мотивите на Амнести:

„Престъпленията от омраза са сериозна форма на дискриминация. Жертвите на тези престъпления са избрани от извършителите на базата на реалната им или предполагаема характеристика, свързана с идентичността им - като етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация или полова идентичност.

В България, честите побои, изнасилвания и убийства на лесбийки, гей, бисексуални, транссексуални и интерсексуални (ЛГБТИ) хора остават неадекватно разследвани и осъждани. Въпреки задълженията на България по международни и регионални стандарти за човешки права за борба срещу всички форми на дискриминация, националната законодателна рамка в момента е неефективна в борбата срещу хомофобията, трансфобията и престъпленията от омраза.

Настоящият Наказателен кодекс предлага защита срещу насилие, мотивирано от, например, етническата или религиозна принадлежност на жертвата. Въпреки това, в него не се споменават изрично други характеристики, като сексуална ориентация, полова идентичност или увреждане, като защитени признаци, на основата на които могат да бъдат извършени престъпления от омраза. В най-добрия случай, хомофобски и трансфобски мотивираните престъпления от омраза могат да бъдат преследвани като "хулиганство". Въпреки това, дискриминационният характер на тези престъпления, който ги отличава от обикновените престъпления, не се взима под внимание.

В момента е в ход процес, насочен към преразглеждане на Наказателния кодекс. Последният проект, който все още се обсъжда от работна група, създадена от Министерството на правосъдието, включва "сексуална ориентация", но не и увреждане и полова идентичност, сред защитените от дискриминация признаци, въз основа на които могат да бъдат извършени престъпления от омраза.

Българските власти трябва да гарантират, че новият Наказателен кодекс ще забранява всички престъпления от омраза, както и че ще включва половата идентичност и увреждането в списъка с характеристики, на основата на които може да се счита, че е извършено такова престъпление."

Подкрепете петицията на Амнести за включването на половата идентичност, сексуалната ориентация и уврежданията като защитени признаци в Наказателния кодекс.

Примерен текст на писмото до министъра на правосъдието:

Уважаеми господин министър,

Всеки има правото да се зачитат неговите човешки права, които включват свобода от дискриминация въз основа на сексуална ориентация и полова идентичност. Това човешко право е ясно дефинирано в международното и регионалното законодателства за правата на човека, които България е подписала и приела и с чиито изисквания е обвързана.

В България лесбийки, гей мъже, бисексуални, трансполови и интерсексуални (ЛГБТИ) хора са нападани поради реалната им или предполагаема сексуална ориентация или полова идентичност. Трансфобските и хомофобските престъпления от омраза са сериозна форма на дискриминация. Въпреки това, законодателството в България не осигурява никаква защита от такива посегателства, които често остават неадекватно разследвани или наказани.

Призовавам ви да гарантирате, че сексуалната ориентация и половата идентичност, както и други защитени от дискриминация признаци, като например увреждане, са включени в новия Наказателен кодекс като признаци, защитени от престъпления от омраза.

С уважение,