Новини

Изложба: „И (жени)те са герои“ – Съдби на унгарските жени през Първата световна война

24 април |понеделник | 18.00 ч. Унгарски културен институт Първата световна война е и първата модерна война. Дори и в смъсла, че не само армиите се сражават една с друга, а воюващите страни се стремят да впрегнат цялото общество в интерес на победата. Затова за Унгария войната протича не само с участието на мъжете на наборна възраст, а в нея са включени и живеещите на тогавашната територия на страната близо 11 милиона жени.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ | Комитетът на ООН за премахване на расовата дискриминация: Българските институции не са дейни срещу расовата дискриминация

Комисията за защита от дискриминация и омбудсманът трябва да се укрепят като институции, съдът не прилага нормите на Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация.