Новини

Български хелзинкски комитет търси специалист “Кампании и комуникации”

Искаш да работиш в защита правата на човека? Знаеш какво е ВКБООН, ЕСПЧ и КЗД без да проверяваш в Google? На всяко събиране ти си човекът, който пръв подхваща темата за равенството между половете?

Проектът „Моят адвокат и моите права“

В цяла Европа има деца, които влизат в конфликт със закона, но тъй като те не са възрастни, се ползват от определени права, произтичащи от техните нужди, по време на цялото производство. Ето защо е изключително важно европейските държави да създадат системи за детско правосъдие, които отговарят на нуждите на децата.