Плащането е извършено успешно

Благодарим за Вашето дарение!

Дарението Ви е ценно за нас. Благодарение на щедростта Ви ще можем да окажем помощ на уязвими общности и да защитим основните права на човека в България.

Дарителството е знак за развито общество и за осъзнаване на потенциала на всеки от нас да участва в изграждането му. То е оценка за труда ни и постигнатото чрез него.

Благодарим!

Върни се към страницата за дарения »