Кризисните центрове за деца в България през 2013 г.

Кризисните центрове за деца в България през 2013 г.

Автор: Елица Гергинова, Станимир Петров и Красимир Кънев


Издадена:


Изтегли безплатно


Цена: Безплатна

Настоящият доклад за състоянието на правата на децата, настанени в кризис-ните центрове в България, е втори тематичен доклад на Български хелзинкскикомитет след публикувания през юни 2011 г. доклад, озаглавен „Кризиснитецентрове за деца в България – между социалната услуга и институцията“. Необходимосттаот повторноизследване на праватана децатав тези институции се наложи, след като в продължение на две години и половина реформата на тази специфична социална услуга остана на заден план, въпреки че на провежданитеобсъждания през първата половина на 2011 г. представителите на отговорнитедържавни институции се солидаризираха с констатациите и препоръките на БХКи изразиха готовност за иницииране на законодателни и структурни промени всистемата на кризисните центрове, насочени към съобразяване с международните стандарти за правата на детето.

За автора

Елица Гергинова, Станимир Петров и Красимир Кънев