Ромите в практиката по Закона за защита от дискриминация (2004-2017)

Ромите в практиката по Закона за защита от дискриминация (2004-2017)

Автор: Борислав Димитров (Пенков) и Радослав Стоянов


Издадена:


ИЗТЕГЛИ БЕЗПЛАТНО »


Цена: Безплатна

Текстът представлява анализ на 14-годишната практика по Закона зазащита от дискриминация на всички съдилища, разглеждащи дела по него, както ина Комисията за защита от дискриминация за периода от влизането в сила назакона през 2004 г. до края на 2017 г. Проучването е фокусирано върху дела,касаещи дискриминация въз основа на два от защитените по този закон признаци — етническа принадлежност и раса. То ще е от полза както за практикуващи юристи,така и за преподаватели, студенти и всеки друг, който иска да научи повече заантидискриминационното право и дискриминацията спрямо ромите.

Публикацията е създадена в рамките на проект „Овластяванена роми за антидискриминация и интеграция: Укрепване на капацитетана регионално ниво в сферите на антидискриминационни механизми иразпространяване на добрите практики в сферата на интеграцията“,съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейскиясъюз (2014-2020). Отговорността за съдържанието на тази публикацияе изцяло на авторите му и по никакъв начин не може да се счита,че отразявапозицията на Европейската комисия.

ISBN 978-954-9738-38-1

За автора

Борислав Димитров (Пенков) и Радослав Стоянов

Борислав Пенков е магистър по право с експертиза в сферите на антидискриминационното право, бежанското и мигрантско право и производството пред Европейския съд по правата на човека. Радослав Стоянов е дългогодишен активист за равноправието на ЛГБТИ общността и други марганилазирини групи в България, понастоящем студент по право.