Факултативен протокол към Конвенцията против изтезанията на ООН

Факултативен протокол към Конвенцията против изтезанията на ООН

Автор: Колектив


Издадена:Цена: Безплатна

Това е наръчник за едно от плодотворните развития в областта на защитата на правата на човека в последно време: процесът, чрез който Факултативният протокол към Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (ФПКПИ) стана реалност и се изпълнява. Първото десетилетие на 21-ви век възвести нова ера в превенцията на изтезанията: ФПКПИ беше приет на Общото събрание през декември 2002 г. и влезе в сила през юни 2006 г. Оттогава се появиха два нови участника в областта на превенцията на изтезанията: Подкомитетът по предотвратяване на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (Подкомитетът по превенция или ППИ), органът създаден от ФПКПИ, и националните превантивни механизми (НПМ), които всяка държава, страна по ФПКПИ, е задължена да поддържа, определя или създава за изпълнение на работата по превенция на национално ниво. Трети елемент, още недействащ, предвидени във ФПКПИ, е Специалният фонд, който все още предстои да бъде формално създаден, за да подпомогне финансирането на изпълнението на препоръките на ППИ и образованието и обучението за НПМ. 

Тази публикация се основава на по-предишна версия, публикувана през 2004 г. от Асоциацията за предотвратяване на изтезанията (АПИ) и Междуамериканския институт за правата на човека (МИЧП). Автори на оригиналния текст са Дебра Лонг и Николас Боелин Наумович.

Автори на второто издание са: Барбара Бернат, Дебра Лонг, Одри Оливие и Оливър Стриитър.

За автора

Колектив